omhaken - Groot (Afbeelding)


Hieronder vindt u een workshop voor het haken op kaarten (piqu)
Deze workshop mag niet op andere websites etc. geplaatst worden.

On this page you can find a workshop for crochet around cards. The technique is called piqu.
This workshop can not be placed on other websites etc.

851 - Groot (Afbeelding)


Mal A met dubbelzijdig tape vastplakken op achterkant van het kaartkarton

Put template A on the back of the card with double sided tape

852 - Groot (Afbeelding)


Teken de gaatjes af met een potlood of stift

Color the holes with a pencil

853 - Groot (Afbeelding)

Plak mal B precies in het midden van mal A.
Teken daar ook de gaatjes af en de snijlijn rondom de mal

Put template B precisly in the middle of template A with double sided tape. Color the holes and the secant around the template

855 - Groot (Afbeelding)

856 - Groot (Afbeelding)

Snij de snijlijn uit. Pons de gaatjes uit van mal A en B

Cut out the secant. Punch out the holes from template A and B

857 - Groot (Afbeelding)


omhaken) Steek de haaknaald door het gaatje naar achteren en neem de draad op.

Put the crochet needle through the hole backwards and take in the thread.

862 - Groot (Afbeelding)

863 - Groot (Afbeelding)

Haal de lus naar voren tot op de rand van het kaartkarton.
Draad op de naald en door de lus halen. Dan is de eerste vaste gehaakt.

Pull the loop up front towards the egde of the card. Thread on the neadle and pull through the loop. Then the first single crochet is hooked.
865 - Groot (Afbeelding)

866 - Groot (Afbeelding)Haak nu het aantal vasten wat in de haakbeschrijving staat aangegeven in hetzelfde gaatje. Ga verder naar het volgende gaatje en haak zo de kaart rond.

Now hook the number of single crochet that is stated in the hook description in the same hole. Go on to the next hole and hook around the card that way.


867 - Groot (Afbeelding)

(inhaken) De volgorde werkt hetzelfde als bij omhaken

The order works the same way as the hooking around the card


858 - Groot (Afbeelding)


859 - Groot (Afbeelding)

860 - Groot (Afbeelding)


861 - Groot (Afbeelding)


Succes

Piqu haken op kaarten - Groot (Afbeelding)